معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند به همراه اصغر پور معاون فرماندار ، فرزان بخشدار یامچی از وضعیت پروژه ها ی در دست اقدام شهرداری یامچی بازدید و در جریان روند کاری آنها قرار گرفت. از مهمترین پروژه ها : احداث ساختمان آتش نشانی به متراژ ۲۴۰ متر مربع با هزینه بالغ بر ۲۴۰ […]

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند به همراه اصغر پور معاون فرماندار ، فرزان بخشدار یامچی از وضعیت پروژه ها ی در دست اقدام شهرداری یامچی بازدید و در جریان روند کاری آنها قرار گرفت.

از مهمترین پروژه ها : احداث ساختمان آتش نشانی به متراژ ۲۴۰ متر مربع با هزینه بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان ، مسیر گشایی خیابان شهید عسگری با تملک ۹۵ درصد و عمرانی ۸۰ درصد ، مسیر گشایی خیابان شهید کلانتری با تملک ۸۰ درصد و عمرانی ۶۰ درصد ،مسیر گشایی خیابان مطهری با پیشرفت تملک ۹۰ درصد و عمرانی ۷۰ درصد ، تعریض و تکمیل بلوار کنار گذر ولایت از طرفین ورودی و خروجی شهر .

11 22 33