مراسم تودیع و معارفه سرپرست  جدید شرکت گاز شهرستان مرند  ،در محل دفتر  معاون استاندار   آذر بایجانشرقی و فرماندار شهرستان ویزه مرند برگزار شد. به گزارش اخبار به روز مرند :در این مراسم راستگو معاون استاندار آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از خدمات   حسینی رئیس شرکت گاز سابق با اهداء لوح تقدیر تشکر بعمل […]

مراسم تودیع و معارفه سرپرست  جدید شرکت گاز شهرستان مرند  ،در محل دفتر  معاون استاندار   آذر بایجانشرقی و فرماندار شهرستان ویزه مرند برگزار شد.

به گزارش اخبار به روز مرند :در این مراسم راستگو معاون استاندار آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از خدمات   حسینی رئیس شرکت گاز سابق با اهداء لوح تقدیر تشکر بعمل آمد و آقای  مهندس مخمدرصا ستیز  بعنوان سرپرست جدید این اداره منصوب شد.

ستیز  ریاست شرکت گاز شهر  مراغه را قبلا عهده دار بود