زن میانسالی توسط ضربات شی برنده و شوهر میانسال اش با طناب حلق آویز شده و جان باخته است.

 زن میانسالی توسط ضربات شی برنده و شوهر میانسال اش با طناب حلق آویز شده و جان باخته است.به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :زن و شوهر مرندی در حالی که یکی با ضربات چاقو و دیگری با حلق آویز شدن جان خود را از دست داده اند، پرونده جنایی را رو به روی میز کارآگاهان جنایی گذاشته است که آیا این جنایت عاملانی دارد که فراری هستند یا مرد میانسال این حادثه را رقم زده است.

به نظر می رسد زن میانسال به دست شوهرش به قتل رسیده باشد و در ادامه این مرد خود را حلق آویز کرده باشد. هنوز علت و انگیزه این جنایت معلوم نیست و موضوع توسط پلیس Police آگاهی و مرجع قضایی در دست پیگیری است.