این طرحها شامل گاز رسانی به رو ستاهای زمهریر – سیدلو – قاپلوق -نور آباد- و قخلار از توابع بخش مرکزی در مراسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت . شرکت گاز رسانی استان آذر بایجانشرقی برای گاز رسانی به این روستاها ۳۹۶۸۴کیلو متر شبکه گذاری جمعا ۴۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه کرده است […]

این طرحها شامل گاز رسانی به رو ستاهای زمهریر – سیدلو – قاپلوق -نور آباد- و قخلار از توابع بخش مرکزی در مراسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .
شرکت گاز رسانی استان آذر بایجانشرقی برای گاز رسانی به این روستاها ۳۹۶۸۴کیلو متر شبکه گذاری جمعا ۴۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه کرده است .
با گاز رسانی به۵ رو ستا بیش ۲۷۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند
دراین مراسم دکتر حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در سخنانی گفت در حال حاضر ۹۷ در صد از جمعت رو ستایی و ۱۰۰ در صد جمعیت شهری در شهرستان مرند از نعمت گاز بهره مند هستند .
در ادامه  معاون استاندار وآذر بایجانشرقی و فرماندار شهرستان ویژه مرند ضمن اشاره به اقدامات دولت در تامین نیاز های مردم مخصوصا در مناطق روستایی افزود در حال حاضر طرح گاز رسانی به روستاهای هریس – اویندین -دارانداش -و هاوشتین با ۳۰ الی ۸۰ در صد پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ خانوار تا آخر سال آینده از خدمات گاز رسانی بهرمند خواهند شد

۱۰۳ ۱۴۲