سمینار عمران و معماری در توسعه زیرساخت‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند برگزار شد.

به گزارش  پایگاه خبری اخبار به روز مرند :به نقل از خبرنگار خبرگزاری آنا، علی رضایی رئیس واحد مرند هدف از برگزاری این همایش را تاثیر عمران و معماری بر توسعه زیرساخت‌ها و آشنایی با فناوری‌های نوین ساخت و ساز و یافتن راهکارهای تعامل تکنولوژی و پایداری عنوان کرد و گفت: «مهندسان عمران و معماری پایه‌های توسعه و آبادانی کشور بوده و برای توسعه این رشته‌ها باید تلاش کرد.»

وحید وزیری استاد رشته معماری سخنران نخست سمینار به بررسی جایگاه معماری در سلسله مراتب سامانه پرداخت و خاطرنشان کرد: «معماری سه بخش است؛ مفهوم ماشینی بودن معماری، مفهوم زنده و ارگانیک بودن سامانه معماری و مفهوم نوین بر اساس تغییر نوین سامانه ارگانیک است.»

وزیری افزود: «دو عامل پنهان و آشکار است که می‌تواند در شناسایی سامانه نقش داشته باشد؛ عوامل پنهان مانند علت انسان و محیط و علت غایی همان اهداف پنهان و آشکار سامانه است و عوامل آشکار علت صوری و مادی همان شکل، صورت و مصالح ساختمانی است که باید در معماری و عمران در نظر گرفته شود.»

در این سمینار به شرکت کنندگان گواهی ارائه شد.

سمینار عمران و معماری در توسعه زیر ساخت‌ها با حضور وحید وزیری عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، محمد حسین حبشی زاده عضو هیأت علمی واحد مرند، علی رضایی رئیس واحد مرند، اعضای انجمن علمی و معماری، اعضای شورای شهر و دانشجویان رشته‌های عمران و معماری در واحد برگزار شد.