ارایه پیشنهاد فروش اوراق مشارکت به دولت/ فروش اوراق از طریق بازار بورس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاستگذاران باید در تصمیمات خود در حوزه بازارهای سرمایه و پول، همزمان به هر دو بازار توجه کنند،گفت: فروش اوراق مشارکت هم میتواند نقدینگی را از بازارجمع کند و هم مانند سودبانکی تاثیر چندانی برتورم […]

ارایه پیشنهاد فروش اوراق مشارکت به دولت/ فروش اوراق از طریق بازار بورس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاستگذاران باید در تصمیمات خود در حوزه بازارهای سرمایه و پول، همزمان به هر دو بازار توجه کنند،گفت: فروش اوراق مشارکت هم میتواند نقدینگی را از بازارجمع کند و هم مانند سودبانکی تاثیر چندانی برتورم ندارد.
به گزارش خبرنگار صداو سيما دكتر محمد حسن نژاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه اوراق مشارکت از طریق بازار بورس به فروش برسد در تشریح پیشنهاد خود برای فروش اوراق مشارکت در بورس افزود: پیشنهاد می کنم نرخ سود اوراق مشارکت ابتدا بصورت اسمی تعیین و مکانیزم بازار نیز نرخ سود واقعی این اوراق را مشخص کند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:فروش اوراق مشارکت هم میتواند نقدینگی را از بازارجمع کند و هم مانند سودبانکی تاثیر چندانی برتورم ندارد.

وی افزود: مشکلی که در فروش اوراق مشارکت سابقه داشته این است که بخشی از این اوراق که در بانک به فروش نمی رفت به پیمانکاران برای تسویه بدهی داده می شد و پیمانکار نیز در بانک آن را ابطال می کرد که به نوعی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و به ایجاد پایه پولی و تورم در جامعه منتهی می شد.

حسن نژاد در خصوص استقلال بازار سرمایه گفت: در تقسیم بندی بازارهای پول و سرمایه دیدگاههای وجود دارد بطور مثال عنوان می شود که هر جا مالکیت شکل بگیرد آن بازار سرمایه است.

وی افزود: به نوعی می توان گفت بصورت اسمی استقلال بازارها عملی نیست به دلیل اینکه عملا بازارها سیال و به هم محتاج هستند بطور مثال سهام بانک ها در بازار بورس مورد معامله قرار می گیرد و این در حالی است که سود سهام شرکت ها نیز از طریق شعبات بانک پرداخت می شود و همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس از بانک ها تسهیلات اخذ می کنند، لذا بازارهای پول و سرمایه به هم مرتبط هستند.

حسن نژاد ادامه داد: باید توجه داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه، به بازار پول نیز توجه می کنند بطور مثال اگر شخصی اوراق مشارکت با سود در محدوده 40 درصد خریداری کند دیگر از سپرده گذاری در بانکها با نرخ سود تقریبی 20 درصد استقبال نمی کند.

وی افزود: سیاستگذاران در حوزه‌های مالی باید در تصمیمات خود در حوزه بازارهای سرمایه و پول، همزمان به هر دو بازار توجه کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: البته آنچه مشخص است این است که باید مدیریت بازارهای سرمایه و پول مستقل باشند و این تفکیک در آئین نامه ها و بخشنامه نیز باید اعمال شود./