در دو ماهه گذشته نماينده مردم مرند و جلفا باحضور در برنامه زنده تلويزيوني شبكه خبر دو نيم ساعت بحث هاي باحضور كارشناسان برجسته اقتصادي و صاحب نظر کشورمان در مسايل كلان ارزي واوراق مشاركت و نقش دولت در سامان دهي بنگاههاي زود بازده اقتصادي با ارائه راهكار مناسب توانسته با استدال و بيان ديدگاههاي […]

در دو ماهه گذشته نماينده مردم مرند و جلفا باحضور در برنامه زنده تلويزيوني شبكه خبر دو نيم ساعت بحث هاي باحضور كارشناسان برجسته اقتصادي و صاحب نظر کشورمان در مسايل كلان ارزي واوراق مشاركت و نقش دولت در سامان دهي بنگاههاي زود بازده اقتصادي با ارائه راهكار مناسب توانسته با استدال و بيان ديدگاههاي كار شناسانه اي خود در مورد تثبيت قيمت ارز – وعوامل افزايش قيمت خودرو در بازار -نقش مهمي را در ايجاد ثبات اقتصادي وفراهم آوردن شرايط جذب سرمايه گزار براي ايجاد اشتغال پايداررادر كشور ايجاد كند