مطلبی فر مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرنددیدار و گفتگو کرد . معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در این دیدار گفت: هواشناسی در جهان به عنوان یک مجموعه مهم تلقی شده و به آن توجه بسیاری می شود و امیدواریم با تقویت و توجه بیشتر […]

مطلبی فر مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرنددیدار و گفتگو کرد .

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در این دیدار گفت: هواشناسی در جهان به عنوان یک مجموعه مهم تلقی شده و به آن توجه بسیاری می شود و امیدواریم با تقویت و توجه بیشتر به این تشکیلات، خدمات بهتری توسط مجموعه هواشناسی صورت پذیرد.

وی افزود: هواشناسی در پیش بینی هوا، حوادث، مباحث کشاورزی، مسائل آموزشی دانش آموزان و موضوعات مختلف دیگری میتواند اثر گذار باشد.

کرمی افزود : شهرستان مرند به لحاظ اقلیمی و وسعت میتواند یکی از مهم ترین ایستگاه های استخراج اطلاعات هواشناسی استان باشد.

در ادامه مطلبی فر مدیر کل هواشناسی استان گفت :پیگیر کامل وضعیت هواشناسی هستیم و هر گونه وضعیت جوی را رصد می کنیم .

وی گفت: در شهرستان مرند دو نقطه کور داریم که از جمله آنها شهر زنوز و یکانات است و در تلاشیم با تجهیز دستگاههای خودکار هواشناسی وضعیت را به خوبی رصد کنیم .

۲۹