در راستای دیدار های مردم و مسئولین و دیدار چهره به چهره مسئولین با مردم ، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند و جمعی از روسای ادارات با حضور در شهر یامچی پاسخگویی مسائل و مشکلات اهالی شدند .

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :در راستای دیدار های مردم و مسئولین و دیدار چهره به چهره مسئولین با مردم ، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند و جمعی از روسای ادارات با حضور در شهر یامچی پاسخگویی مسائل و مشکلات اهالی شدند .

 

DSC_0002 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019DSC_0040DSC_0047