رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند با اشاره به کاهش میزان ازدواج و طلاق نسبت به سال گذشته در شهر مرند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند: حسین محمدزاده در گفتگو با خبر نگار ما ، با تشریح وضعیت ازدواج و طلاق در مرند تصریح کرد: شهرستان مرند در زمینه طلاق در سال ۱۳۹۵ در بین شهرستان های استان آذربایجان شرقی، رتبه هشتم را داشت که سال گذشته به رتبه هفتم رسید، در سال ۹۵، از هر ۱۰۰ ازدواج ۲۳ مورد در مرند به طلاق منجر شد که سال گذشته به ۱۹ طلاق در هر ۱۰۰ ازدواج رسید.

رئیس ادارع بهزیستی مرند در ادامه اقزود: میزان ازدواج در شهرستان مرند نیز نسبت به قبل کاهش پیدا کرده چرا که سن ازدواج و تعداد جمعیت جوان رو به کاهش است.

وی در ادامه به فعالیت های اورژانس اجتماعی در مرند اشاره کرد و اظهار داشت: یک اورژانس اجتماعی در دفتر مداخله در کاهش طلاق در دادگستری مستقر است که ۵۰۰ زوج به این دفتر ارجاع داده شده که توانسته ایم ۹۶ زوج را سازش دهیم.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند افزود: بخشی از اورژانس اجتماعی نیز به صورت سیار در سطح شهر فعالیت می کند، این پایگاه بیشتر در محلات آسیب پذیر شهرستان فعالیت می کند.

محمدزاده تصریح کرد: یک مرکز اورژانس اجتماعی نیز در پایگاه ثابت در درمانگاه شهید مطهری مرند فعالیت دارد، سال گذشته به ۲۴۰ مورد بحران در خانواده مشاوره داده شده است و در ۱۸ اقدام به خودکشی مداخله کرده ایم که متاسفانه ۴ خودکشی به مرگ منجر شد.

وی میزان خودکشی در کشورهای پیشرفته را ۱۱ نفر در ۱۰۰ هزار نفر دانست و ادامه داد: سال گذشته این رقم در شهرستان مرند ۲ در ۱۰۰ هزار نفر بود که در سطح کشوری به طور میانگین ۵ نفر است.

خشونت در صدر آسیب های اجتماعی مرند

محمدزاده در بخش دیگری با اشاره به اولویت های آسیب های اجتماعی در مرند، ابراز داشت: خشونت به عنوان اولویت اول آسیب های اجتماعی در مرند است، ورودی پرونده ها در سال گذشته ۴۸ درصد مربوط به نزاع بود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند افزود: اعتیاد و طلاق و حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی نیز در اولویت های بعدی آسیب های اجتماعی قرار دارند.

وی در پایان با اشاره به اینکه نیازمند کار گروهی در کاهش آسیب های اجتماعی هستیم، گفت: برخی اقدامات به صورت جزیره ای است که موجب کاهش نقش های جمعی می شود.