به گزارش اخبار به روز مرند ،علی نجاری رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مرند گفت: سالن باستانی مهرعلی روز شنبه مقارن با میلاد حیدر کرار امیرمومنان حضرت علی (ع)ساعت ۱۷با حضور مسئولان شهرستانی زیر نظر هیئت باستانی و ورزشهای زورخانه ای افتتاح می شود وی با بیان اینکه این سالن باستانی برای استفاده عموم مردم در […]

به گزارش اخبار به روز مرند ،علی نجاری رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مرند گفت: سالن باستانی مهرعلی روز شنبه مقارن با میلاد حیدر کرار امیرمومنان حضرت علی (ع)ساعت ۱۷با حضور مسئولان شهرستانی زیر نظر هیئت باستانی و ورزشهای زورخانه ای افتتاح می شود

وی با بیان اینکه این سالن باستانی برای استفاده عموم مردم در نظر گرفته شده است، افزود: سالن ورزش باستانی مهرعلی از ظرفیت‌های مناسبی برای رشد و نمو این ورزش درشهرستان برخوردار است که امیدواریم با حضور گسترده مردم وعلاقمندان به این رشته ورزشی باعث توسعه وپیشرفت این ورزش در بعد قهرمانی نیز باشیم.

نجاری رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مرند در ادامه افزود: در این روز از خانواده مرحوم حاج علی اکبر هاشمی ارس که از پیشگامان و بزرگان این ورزش درشهرستان مرند بودند به همراه ۱۲نفر از پیشکسوتان این ورزش در مرند تجلیل خواهد شد.

۱۰۰۲۱

۱۰۰۰۱

۱۰۰۴۰

۱۰۰۳۳