به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :داود گرشاسبی  از ثبت نام  دو نفر نامزد  در یازدهمین دوره  انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان تا پایان سومین روز در این ستاد  خبر  داد

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :داود گرشاسبی  از ثبت نام  دو نفر نامزد  در یازدهمین دوره  انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان تا پایان سومین روز در این ستاد  خبر  داد

رئیس ستاد انتخابات شهرستان مرند از ثبت نام تعداد دو نفر داوطلب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا پایان سومین روز ثبت نام خبر داد .

وی  ادامه داد : با ثبت نام دو نفر در سومین روز ثبت نام آمار شهرستان به هفت نفر رسید .