به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :علی روستانژاد، در گفتگو با خبرنگاران ، با اشاره به میزان زکات جمع آوری شده در این شهرستان ابراز داشت: در ۷ ماهه امسال ۴۰۲ میلیون تومان از محل کمک های مردمی در شهرستان مرند جمع آوری شد که ۲۹ میلیون تومان از محل زکات مستحبی، ۲۸۴ میلیون […]

 به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :علی روستانژاد، در گفتگو با خبرنگاران ، با اشاره به میزان زکات جمع آوری شده در این شهرستان ابراز داشت: در ۷ ماهه امسال ۴۰۲ میلیون تومان از محل کمک های مردمی در شهرستان مرند جمع آوری شد که ۲۹ میلیون تومان از محل زکات مستحبی، ۲۸۴ میلیون فطره عام، ۲۱ میلیون از کفاره و مابقی زکات واجب بود.

وی افزود: این میزان زکات پرداخت شده از سوی مردم، در ۱۰۰ پایگاه مستقر در مساجد شهرستان مرند جمع آوری شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مرند تاکید کرد: مبلغ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در جهیزیه، یک میلیون در زمینه هزینه درمانی، یک میلیون تومان کمک به تحصیل دانش آموزان، ۳۲ میلیون احداث ساختمان ها و … هزینه شده است.

روستانژاد همچنین با اشاره به حمایت دولت از کمیته امداد امام خمینی(ره) تصریح کرد: مستمری دوم برای افراد تحت پوشش کمیته امداد در نظر گرفته شده است، در گذشته تنها ۵۳ هزار تومان به مددجویان پرداخت می شد که امسال از محل افزایش مستمری و یارانه دولت میزان مستمری آنان افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به نقش روحانیون و دهیاران روستا در تبلیغ زکات تصریح کرد: با تشکیل شورای زکات در روستاها می توان میزان زکات جمع آوری شده را افزایش داد