مرند-رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر مرند گفت: پیست اسکی زمستانی یام مرند ظرفیت فراموش شده گردشگری استان و۲۰۱۸تبریز است. به گزارش اخبار به روز مرند :محمد بخشی در گفتگو با خبر نگاران گفت: گردشگری ورزشی با توجه به وجود امکانات ورزشی زمستانی در منطقه گردشگری یام مرند، یکی از بخش های است که […]

مرند-رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر مرند گفت: پیست اسکی زمستانی یام مرند ظرفیت فراموش شده گردشگری استان و۲۰۱۸تبریز است.

به گزارش اخبار به روز مرند :محمد بخشی در گفتگو با خبر نگاران گفت: گردشگری ورزشی با توجه به وجود امکانات ورزشی زمستانی در منطقه گردشگری یام مرند، یکی از بخش های است که نقش بسیاری در جذب گردشگران خارجی به دلیل همزمانی شروع تبریز۲۰۱۸با زمستان می تواند داشته باشد.

وی در ادامه افزود: درصورت برنامه ریزی اصولی می توان دراین ایام همچون کشورهای اروپایی در کنار این نعمت خدادادی با فعالیت نمایشگاهی ومیزبانی مسابقات مختلف در کنار تحرک بخشی درجامعه برای جذب گرشگر انجام داد.

این عضو شورای اسلامی شهر مرند با بیان اینکه منطقه گردشگری یام مرند (پیست اسکی) نقش مهمی در معرفی منطقه در ۲۰۱۸تبریز دارد، تصریح کرد: تبریز ۲۰۱۸ظرفیت بسیار مهمی در توسعه گردشگری هست که این امر می تواند در معرفی شهرستان مرند واشتغال زایی تاثیرات بسیاری داشته باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شورای شهر مرند گفت: باید از همین امروز کارمان را جدی تر شروع کرده وبرنامه ریزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت ۲۰۱۸تبریز بودجود آمده در شهرستان مرند برای معرفی سنت، آیین ها، فرهنگ وهنر، صنایع دستی ومحصولات کشاورزی (زعفران بناب مرند- زردآلو، خشکبار، پسته یامچی) بکنیم .

بخشی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به تشکیل  دبیر خانه ستاد ۲۰۱۸تبریز در  شهرداری مرند واستفاده از ظرفیت بوجود آمده متاسفانه آنگونه که شایسته است از این ظرفیتها برای توسعه و ورزشهای زمستانی وایجاد اشتغال زایی دراین بخش اقداماتی صورت نگرفته، امیدواریم بتوانیم دروقت باقی مانده بسیار کم اقداماتی را انجام دهیم.