راهپیمایی مردم شهرستان مرند در محکومیت به اها نت کننده به ساحت پیامبر گرامی اسلام : اهالی شهرستان مرند صبح امروز در یک برنامه خودجوش ضمن شرکت در را هپیمایی ا ها نت کننده گان به ساحت مقدس پیامبر گرتامی و بی حرمتی به قرآن را محکوم کردند . شرکت کننده گان در راهپیمایی […]

 

راهپیمایی مردم شهرستان مرند در محکومیت به اها نت کننده به ساحت پیامبر گرامی اسلام :

اهالی شهرستان مرند صبح امروز در یک برنامه خودجوش ضمن شرکت در را هپیمایی ا ها نت کننده گان به ساحت مقدس پیامبر گرتامی و بی حرمتی به قرآن را محکوم کردند .

شرکت کننده گان در راهپیمایی ضمن دادن شعار های مبنی بر حمایت از اعتقادات دینی لبیک یا رسول ا…- سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن – مرک بر آمریکا و مرک بر اسرائیل  حمایت خودشان را کتاب آسمانی قرآن و پیامبر گرامی اسلام و اعلام و اهانت کننده گان به ساحت گرامی پیامبر را مکوم کردند .

اهالی مومن و متدین شهرستان مرند پس از طی خیابانهای امام خمینی – 7 تیر خیابان طا لقانی در میدان امام خمینی تجمع کردند و پس سخنرانی امام جمعه مرند در مورد اهداف دشمنان اسلام با اهانت به مقدسات دینی و الهی دل مسلما نان را در دنیا جریحه دار کرده ند این را توطئه ای دیگر از سوی استکبار جهانی در ضربه زدن به وحدت بین مسلمان خواند و افزود دشمنان با این افکار زشت و ناپسند به خاری و نابودی خودشان یقین کرده اند .

حجت السلام نعمت زاده گفت ولی مسلمانان هوشیار و بیدار هستند با این اهانت وحدت مسلمان انسجام تر و اردت قلبی خودشان را به پیامبرگرامی اسلام مستحکم تر کردند و هر روز در اقصی  نقاط دنیا و کشور مان شاهد برگزاری راهپیمایها و تجمعات هستیم این نشانه بیداری مسلمانان و نابودی استکبار مخصوصا صهیونیست جهانی را میرساند .

در خاتمه شرکت کننده گان با صدور قطعنامه و قرائت آن در 6 بند انزجار و نفرت خودشان را از استکبار جهانی اعلام و خواستار عذر خواهی اهانت کننده گان به ساحت مقدس پیامبر گرامی را خواستار شدند