مدیر کل صداو سیمای استان با اعلام این خبر در جلسه ای که در محل شهرداری مرند بر گزار میشد گفت : بر اسااس زمان بندی سازمان صداو سیما این طرح بعد از دوسال در سال 1393 باید صورت میگرفت ولی با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهرمرند مقر ر شد شهرداری برای تسریع در […]

مدیر کل صداو سیمای استان با اعلام این خبر در جلسه ای که در محل شهرداری مرند بر گزار میشد گفت : بر اسااس زمان بندی سازمان صداو سیما این طرح بعد از دوسال در سال 1393 باید صورت میگرفت ولی با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهرمرند مقر ر شد شهرداری برای تسریع در راه اندازی این طرم مبلغ 150 میلیون تومان بصورت مشارکتی با صداو سیما این طرح دوسا ل جلوتر انجام گیرد .و شهروندان مرندی خواهند توانست از اول نیمه سال آینده از دریافت 16 شبکه داخلی بصورت دیجیتالی و شفافیتر بهتری بهرمند شوند

علی نواداد با اشاره به موقعیت شهرستان مرند از لحاظ فرهنگی و مذهبی و اقتصادی جایگاه شهرستان مرند را بعد از تبریز دو مین شهر استان از نظر جمعیتی ذکر کرد و افزود صداو سیما با بالا بردن سطح کیفیت برنامه های خود در بخش های مختلف از جمله خبر بیشترین ارزش را به شهرستانها خواهد داد .

وی در ادامه در یافت شبکه دیجیتال را در سطح استان درپنج نقاط مختلف از شهرهای تبریز – بستان آباد – هریس – شبستر و آذر شهر اعلام کرد و افزود در حال حاضر 52 درصد از جمعیت استانی از در یافت 16 شبکه رسانه ملی برخودارمی باشند که تا آخر سال 2055کلیه نفاط استانی از سیستیم آنالوگ خارج و دیجتال جایگزین خواهد شد .

مدیر کل صداو سیمای استان همچنین در مورد ایجاد دفتر خبری در شهرستان مرند گفت با مساعدت فرمانداری و شهرداری و شورای اسلامی شهر در آینده نزدیک  با افتتاح دفتر خبری و تجهیز آن ازسوی مسئولین شهرستان در جهت بالا بردن کیفیت اخبارشاهد حضور بیشتر شهرستان مرند در شبکه استانی و سراسری خواهیم شد .

فرماندار مرند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه شهرستان مرند با داشتن بیش از 300 هزار نفر جمعیت نیاز به تقویت برنامه های فرهنگی در این شهرستان بیشتر از این برای اهالی نیازمند می باشد افزود این خواسته به حق اهالی شهرستان و حفظ جایگاه خبری بیشتر خودش در رسانی ملی و مطرح نمودن مسائل و مشکلات از این طریق می تواند مسئولین را در خدمت هر چه بیشتر صادقانه یاری کند .

رضوانی در مورد ایجاد و راه اندازی شبکه دیجیتا ل و دفتر خبری  صدا و سیما در شهرستان مرند آمادگی شهرستان و شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر را اعلام کرد و افزود طبق مصوب اعضای شورای شهر و شهرداری برای تجهیز این مرکز مهم فرهنگی نیز با توجه به اینکه ارثقاءفرمانداری ویژه مرند در حد نهایی شدن در وزارت کشور می باشد شاهد رشد و شکوفائی بیشتر شهرستان از لحاظ توسعه فرهنگی و اقتصادی در منطقه باشیم .

در این جلسه صادقی موحد معاونت اطلا عات اخبار صداو سیمای شبکه استانی نیز در سخنانی با اشاره به رو یکرد اخبار و تغیر در چهره ساختاری خبر ها در شبکه به ارزش های خبری هر منطقه را بسیار مهم دانست و گفت برای بالا بردن سطح تخصصی بیشتر خبرنگاران شهرستانها هر سه ماه دوره های آموزشی در این مرکز برگز ار میگردد