به گزارش اخبار به روز مرند :مهندس مهدی چاوشی با فتح سیزدهمین قله بلند دنیا فردا روز سه شنبه ساعت  ۱۸/۳۰از طریق فردگاه امام خمینی وارد ایران می شود. مهدی چاوشی از همشهریان مرندی مقیم تهران و فرزند شهید چاوشی ۲۴ تیرماه امسال موفق شد تا با فتح قله ۸۰۳۵ متری گاشابروم ۲ نام خود […]

به گزارش اخبار به روز مرند :مهندس مهدی چاوشی با فتح سیزدهمین قله بلند دنیا فردا روز سه شنبه ساعت  ۱۸/۳۰از طریق فردگاه امام خمینی وارد ایران می شود.

مهدی چاوشی از همشهریان مرندی مقیم تهران و فرزند شهید چاوشی ۲۴ تیرماه امسال موفق شد تا با فتح قله ۸۰۳۵ متری گاشابروم ۲ نام خود را در جمع فاتحان این قله ثبت کند. مهدی چاوشی دومین ایرانی است که توانسته است این قله را فتح نماید.

گاشربروم ۲ (به آن K۴ هم می‌گویند) سیزدهمین کوه مرتفع در سطح خشکی‌های زمین شناخته می‌شود، که در منطقه گیلگیت از ایالت بلتستان کشور پاکستان واقع شده‌است و در نزدیکی مرز چین قرار دارد. این کوه بر روی رشته کوه گاشربروم‌ها و در کنار قله پنهان، گاشربروم یک قرار گرفته، گاشربروم ۲ سومین کوه مرتفع منطقه گاشربروم در رشته کوه قراقروم می‌باشد.

مهدی چاوشی پنجمین ایرانی است که توانسته است این قله را فتح نماید.

یعقوب سالکی نیا عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی انجمن مرندیان مقیم مرکز از تدارک ویژه انجمن برای استقبال از این کوهنورد مرندی خبر داد. وی گفت: اعضای انجممن مرندیان مقیم تهران روز سه شنبه ساعت۱۸/۳۰ با حضور در فرودگاه امامخمینی از اولین فاتح مرندی قله گاشابروم ۲ استقبال خواهند نمود.
وی ضمن دعوت از همشهریان به حضور در این مراسم گفت: علاقه مندان می تواند ساعت ۱۶ با حضور در محل انجمن مرندیان مقیم تهران با سرویس هایی که به همین منظور تدارک دیده شده است به سمت فرودگاه امام خمینی حرکت نمایند