برگزاری مسابقات کتبی قرآن  سراسری ویژه دانشجویان دانشگاههای آزاداسلامی – پیام نور – علمی کاربردی – دانشکده فنی و مهندسی و حوزه های علمیه ساعت 10 صبح در محل دانشگاه آزاد اسلامی مرند . 2-جلسه کار گروه فرهنگی و اجتماعی پیش از ظهر امر در سالن جلسات فرمانداری مرند به ریاست فرماندار مرند . 3- جلسه […]

برگزاری مسابقات کتبی قرآن  سراسری ویژه دانشجویان دانشگاههای آزاداسلامی – پیام نور – علمی کاربردی – دانشکده فنی و مهندسی و حوزه های علمیه ساعت 10 صبح در محل دانشگاه آزاد اسلامی مرند .

2-جلسه کار گروه فرهنگی و اجتماعی پیش از ظهر امر در سالن جلسات فرمانداری مرند به ریاست فرماندار مرند .

3- جلسه مبارزه با کالاهای قاچاق و مواد مخدر در محل فرمانداری مرند  ا مرو زساعت 9صبح