پزشکان در بیمارستان ” Perrando ” در شمال شرقی آرژانتین پس از بدنیا آمدن نوزاد دختری که چیزی در حدود ۲ ماه و نیم زودتر به دنیا آمده بود ، او را مرده تشخیص دادند. این پزشکان با اعلام این خبر به والدی این نوزاد ، بدن او را به سردخانه بیمارستان انتقال دادند. پس […]

Perrando

پزشکان در بیمارستان ” Perrando ” در شمال شرقی آرژانتین پس از بدنیا آمدن نوزاد دختری که چیزی در حدود ۲ ماه و نیم زودتر به دنیا آمده بود ، او را مرده تشخیص دادند. این پزشکان با اعلام این خبر به والدی این نوزاد ، بدن او را به سردخانه بیمارستان انتقال دادند.

پس از گذشت ۱۲ ساعت مادر کودک که دیگر کاری برای انجام دادن در بیمارستان نداشت و کم کم در حال آماده شدن برای رفتن به خانه می شد از مسئولان بیمارستان خواست تا به او اجازه دهند تا با تلفن همراهش از صورت نوزاد مرده خود عکسی برای یادگاری تهیه کند. این زوج به درون سردخانه رفته و بدن کودک را که در پارچه ای پیچیده شده بود تحویل گرفتند. پدر کودک ” آقای ورون” می گوید: من لحظه ای دعا کرده و سپس روی صورت او را کنار زدم.

سپس با دست خودم صورت او را لمس کرده و ناگهان احساس کردم که صدایی شنیدم. سپس دست او را فشار دادم و کودک ناگهان گریه کرد. این زوج به سرعت کودکی را که ۱۲ ساعت در سردخانه بوده است را به دست تیم پزشکی رساندند و این کودک هم اکنون تحت نظر پزشکان در حال طی مراحل بهبودی است. والدین او می گویند: ما نمی دانیم که چه بگوییم. تنها می توان گفت که خدا خواست تا قدرت خود را به ما نشان داده و با معجزه ای نوزاد ما را زنده نگاه دارد.