به گزارش روابط عمومی آموزش پرورش مرند ،همزمان با 12 اردیبهشت روز گرامیداشت هفته معلم ویادوخاطره استاد مطهری ،زنگ سپاس از معلم درمدارس شهرستان مرند به صدا درآمد. گفتنی است در تمامی مدارس وبه عنوان نمونه در چهارمدرسه با حضور مسئولین شهری وهمچنین در دبیرستان پسرانه شهید بهشتی با حضورجمعی ازخانواده شهداو رضوانی ،فرمانداروسرهنگ میکائیلی […]

به گزارش روابط عمومی آموزش پرورش مرند ،همزمان با 12 اردیبهشت روز گرامیداشت هفته معلم ویادوخاطره استاد مطهری ،زنگ سپاس از معلم درمدارس شهرستان مرند به صدا درآمد. گفتنی است در تمامی مدارس وبه عنوان نمونه در چهارمدرسه با حضور مسئولین شهری وهمچنین در دبیرستان پسرانه شهید بهشتی با حضورجمعی ازخانواده شهداو رضوانی ،فرمانداروسرهنگ میکائیلی فرمانده سپاه ،هاشمی شهردار،زحمت یار مدیر آموزش وپرورش وجمعی از مسئولین راس ساعت 30/8  صبح مورخه 12/2/91 توسط برادر معلم شهید عسگرخلفی نواخته شد.

رضوانی در این مراسم ضمن تبریک هفته معلم به زحمت کشان عرصه تعلیم وتربیت وپاسداشت یاد وخاطره استاد شهید مطهری ، در موردتبین  جایگاه وارزش معنوی معلم در جامعه سخنان مبسوطی ایراد کردواز دانش آموزان خواست به معلمان خود احترام بگذارند چرا که احترام به معلم در حقیقت احترام به علم ودانش وآگاهی است .

زحمت یار مدیر آموزش وپرورش نیز با تبریک هفته معلم وسالروز شهادت استاد مطهری یا دوخاطره شهدای فرهنگی را گرامیداشت واز دست اندر کاران وعوامل اجرایی زنگ سپاس قدردانی کرد.

گفتنی است کروه سرود دبیرستان شهید بهشتی درتوصیف مقام معلم سرودی را اجراکرده ودانش آموزمحمد مجیدی شعری در مقام شامخ معلم دیکلمه کرد.