اولین جلسه هیات امناء مجموعه ورزشی تفریحی کارگران مرند با حضور معاون استاندار آذر بایجانشرقی و فرماندار ویژه شهرستان ، دکتر دبیری رئیس هیئت تنیس استان  سید رضا هاشمی شهردار مرند -علی نجاری رئیس اداره ورزش و جوانان مرند در محل مجموعه ورزشی تفریحی کارگران مرند برگزار شد . در این جلسه محمد زاده رئیس […]

اولین جلسه هیات امناء مجموعه ورزشی تفریحی کارگران مرند با حضور معاون استاندار آذر بایجانشرقی و فرماندار ویژه شهرستان ، دکتر دبیری رئیس هیئت تنیس استان  سید رضا هاشمی شهردار مرند -علی نجاری رئیس اداره ورزش و جوانان مرند در محل مجموعه ورزشی تفریحی کارگران مرند برگزار شد .

در این جلسه محمد زاده رئیس هیت امنا و رئیس هیئت تنیس شهرستان گزارشی در رابطه با فعالیتهای ورزشی تفریحی کارگران ارائه نمود .

در ادامه زمین تنیس شهرستان در محل مجموعه ورزشی کارگران  مرند افتتاح  و مورد بهره برداری قرار گرفت.

(گزارش تصویری )

۵۹   ۲۱۷ ۳۱۲   ۴۱۲