سامان دهی و نوسازی ناوگان اتوبوس رانی  و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان در مرند  کاهش بار ترافیکی را موجب می شود . بمنطور بررسی ارایه خدمات مطلوب توسط سازمان اتوبوس رانی به شهروندان و نوسازی ناوگان خدمات  شهری در سازمان اتوبوس رانی در نشستی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند شهردار […]

سامان دهی و نوسازی ناوگان اتوبوس رانی  و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان در مرند  کاهش بار ترافیکی را موجب می شود .

بمنطور بررسی ارایه خدمات مطلوب توسط سازمان اتوبوس رانی به شهروندان و نوسازی ناوگان خدمات  شهری در سازمان اتوبوس رانی در نشستی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند شهردار مرند و مدیرعامل  سازمان اتوبوس رانی  شهرداری در محل دفتر شهردارمرند مورد بحث و بررسی شد .

اساس ناوگان اتوبوسرانی ارائه خدمات مطلوب و کاهش بار ترافیکی

به گزارش اخبار به روز مرند :تقی کرمی در  این نشست  با اشاره به اینکه نیاز شهروندان برای استفاده از خودرورهای عمومی باید از کیفیت و کمیت  مطلوبی ممکن برخوردار باشد  و علت عدم استفاده بهینه از اتوبوسها درر شهر مرند بعنوان دومین شهر پر جمعیت استان آذر بایجانشرقی فرسوده بودن است ،خاطر نشان کرد الان باتوجه به استفاده شهروندان از خودروهای شخصی با این وضغیت نابسامان ترافیک شهر ی خدمات دهی و استفاده از امکانات عمومی را برای مردم و مسئولین به معضل تبدیل کرده است .

فرماندار ویژه شهرستان مرند همچنین با بیان اینکه بیش از ده سال است اتوبوسها با کیفیت پایین هم برای مالکین و ازطرفی برای مسئولین مشکلاتی را در امور حمل و نقل مسافرشهری وروستایی و باعث روی آوردن شهروندان به استفاده از خودروهایی شخصی شده است برتجهیز ناوگان اتوبوس رانی در این شهر تاکید کرد  .

۴۴۴

 تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در اولویت شهرداری مرند قرار دارد.

شهردار مرند نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه برای سامان دهی و نوسازی ناوگان اتوبوس رانی در شهر هیچ گونه محدویتی را نداریم گفت :در حال حاضر با توجه به حجم سنگین ترافیک شهری در امر تردد شهروندان با استفاده از خودرو های شخصی و کم حجم بودن خیابانها و عدم وجود پارکینگهای مناسبت و فرسوده بودن بیشتر اتوبوسهای واگذار شده به بخش خصوصی در شان و منزلت  شهروندان نمی باشد .

رسول حسین زاده در ادامه افزود باتوجه به اینکه ۹۰ در صد اتو بو سهای موجود در شهر مرند فرسوده و ازرده  خارج واز نظر کمی و کیفی وضعیت مطلوبی   برخوردار نمی باشند از افزوده شدن  ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید با امکانات بروز به ناوگان اتوبوس رانی امسال خبرداد وگفت: در همین راستا  برای ارایه خدمات مناسب در جهت حمل و نقل مسافر به شهر وندان تعداد ۵ دستگاه اتوبوس  توسط سازمان اتوبوس رانی شهرداری مرند نوسازی شده و برای فرهنگ سازی استفاده از اتو بوس ذر سطح شهر امر جابجایی مسافر و کارهای عمومی خدمات می دهد

شهردار مرندهمچنین اظهار داشت باتوجه به وضعیت دموجود سازمان اتوبوس رانی  راموظف کرده ایم در هر ماه دو دستگاه اتوبوس را نوسازی کند گفت :برخی از اتوبوسهای که بیش از ده سال است فعالیت می کنند و کیفیت خوبی یزخوردار نیستند آزاد سازی و با مفاد قانونیفرو خته  شوند به بررسی و حل مشکل برخی رانندگان اتوبوسرانی شهری نیزتاکید نمود

گفتنی است در ابتدای این جلسه ،مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مرند با ارایه گرارشی از عمکرد این سازمان گفت : در حال حاضر اتو بوس رانی مرند دارای ۳۵ دستگاه اتوبوس است که از این تعداد ۳۰دستگاه  متعلق به بخش خصوصی و مابقی دولتی هستند  افزود تعداد ۷ دستگاه کاملا از رده خارج شده و فعالیت انجام نمی دهد با  حمایت های فرماندار محترم و شهردار پر تلاش برای تحقق این طرح گفت‌وگوهایی را در پیش گرفته‌ایم.  با استفاده از تسهیلات بانکی کم بهره  خودروهای مدیل باس و اتوبوس به تعداد ۱۵ دستگاه وارد ناوگان حمل نقل شهری و روستایی شود

بهرام عاقلی درباره ساماندهی تبلیغات اتوبوس ها نیز می‌گوید: تا پیش از این تعامل مناسبی برای طراحی تبلیغات از سوی پیمانکاران با سازمان اتوبوسرانی وجود نداشت. در نظر داریم تا سازمان مستقیما در این حوزه وارد عمل شود که سه مورد بازسازی و تبلیغات نیز انجام شده است در اتوبوسها .
وی احرایی نمودن  استفاده از کارت الکترونیک به جای بلیت موضوع دیگری است که در برنامه کاری سال ۹۵ پیش بینی شده است  ذکر کرد .
براساس این گزارش در این جلسه سه دستگاه اتوبوس که بعلت فرسوده بودن از رده خارج شده فروش وواگذاری اتوبوسهای که به بخش خصوصی واگذارشده ضمن ا ولویت دادن به صاحبان اتوبوسها با در نظر گرفتن مفاد قانونی از دیگر تصمیمات این جلسه بود  تصمیماتی اتحاذ شد .
 ۳۳۳ ۷۷۷