جناب آقای محمدی شهرستان مرند هم بسیاری از جاذبه های گردشگری و تاریخی و فرهنگی دارد که متاسفانه به یاد فراموشی سپرده شده . واین در حق مردم این دیار بی انصافی است . آیا واقعا شما گردشگری را فقط در مرکز استان یا در کندوان و جلفا خلاصه می کنید این را اگر شما […]

جناب آقای محمدی شهرستان مرند هم بسیاری از جاذبه های گردشگری و تاریخی و فرهنگی دارد که متاسفانه به یاد فراموشی سپرده شده . واین در حق مردم این دیار بی انصافی است . آیا واقعا شما گردشگری را فقط در مرکز استان یا در کندوان و جلفا خلاصه می کنید این را اگر شما هم توجه نداشته باشید اینها خودشان جلب توجه می کنند چرا جون جلفا منطقه آزاد ارس با اعتبارات نامحدود و کندوان هم گردشگران از سالهای قدیم آشنایی دارشته و مرکز استان هم خودتان بهتر می دانید . ولی در شهرهای پر جمعیتی مثل مرند که با قرار گرفتن د ر شاهرگ اتصال اروپا وآسیا هنوز موزه ندارد اداره میرتاث فرهنگی ندارد .

 علرغم تاکیدات مسئو.لین شهرستان مبنی برراه اندازی موزه مردم شناسی در حمام قاضی که سال گذشته با توافق مالکین شهرداری تملک ولی هیچگونه اقداماتی انجام نگرفته اهالی شهرستان انتظار داشتند در ایام نوروز و تعطیلات مورد استفاد ه قرار گیرد واز طرفی شما خودتان هم درجلسه شو.رای ادارای با محوریت فرهنگی و گردشگری در منطقه خوش آب هوای پیام برگزار شد با توجه به اینکه در سفر سوم ریاست جمهوری این منطقه یکی ازمناطق گردشگری در شمالغرب استان تعیین شده بود . و قرار بود با ایجاد کمپ های مخصوص و ایجاد تله کابین در این منطقه تکانی برای رشد و شکوفلی جاذبه های گردشگری و تاریخی این شهرستان با فرهنگ و آداب رسوم قدیم اجرایی شود  ولی هنوز عملی نگردیده است . آقای مدیر کل لطفا نظری هم به این شهرستان نمایید این رسم امانت داری از میراث نیاکن نیست !!!