به گزارش اخبار به روز مرند : همزمان با بسیاری از شهرهای کشور و از جمله استان آذربایجانشرقی، مردم شهیدپرور و مومن شهرستان مرند با حضور در راهپیمایی جنایات وحشیانه رژیم آل سعود را محکوم کردند و حمایت خود از مردم مظلوم یمن و مقاومت این مسلمانان را ابراز داشتند. شرکت کننده گان در راهپیمایی […]

به گزارش اخبار به روز مرند : همزمان با بسیاری از شهرهای کشور و از جمله استان آذربایجانشرقی، مردم شهیدپرور و مومن شهرستان مرند با حضور در راهپیمایی جنایات وحشیانه رژیم آل سعود را محکوم کردند و حمایت خود از مردم مظلوم یمن و مقاومت این مسلمانان را ابراز داشتند.

شرکت کننده گان در راهپیمایی پس از اقامه نماز مسیر خیابان شهید رحایی تا چهار راه شیخ رفیعان با بر دست داشتن تراکتهای حاوی بر محکومیت جنایات رژیم آل سعود را با شعار های نظیر آل سعود جنایت می کند – آمریکا حمایت می کند -مرگ بر آمریکا در حالیکه امام جمعهسرپرست سپاه ناحیه مرند فرماندهان ارتش و نیروی انتظامی و روحانیون و برخی از مسئولین و. خانواده های شهداء در جلو صف حرکت میکردند نفرت و انزجار خودشان را از جنایات رژیم آل سعود ابراز داشتند

در پایان قطعنامه ای در این خصوص قرائت گردید و مورد حمایت راهپیمایی کنندگان قرار گرفت

IMG_4996 IMG_5004 IMG_5006 IMG_5010 IMG_5016 IMG_5025