حمزه از کاهش پنجاه درصدی پرونده های طلاق در حوزه قضایی یامچی خبر داد و گفت: امروزه رتبه اول پرونده ها مشکلات مالی مردم و بانک ها و عدم توانایی مالی در جهت پرداخت وام های مأخوذه است.

به گزارش اخبار به روز مرند :ابراهیم حمزه در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضاییخبرگزاری میزان، اظهار کرد: با اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه  پرونده های طلاق به کاهش چشم گیر پنجاه درصدی رسید.

وی ادامه داد: همچنین با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه پرونده های نزاع و ضرب وجرح از درجه اول به درجه سه تنزل یافت.

سرپرست دادگاه یامچی خاطرنشان کرد: امروزه رتبه اول پرونده ها مشکلات مالی مردم و بانک ها، عدم توانایی مالی در جهت پرداخت وام های مأخوذه است.
وی در پایان گفت: مسئولین کشور با پیروی از فرامین ولی امر مسلمین و همت مضاعف و تلاش انقلابی و جهادی و بکارگیری روش های اسلامی می توانند بر مشکلات کشور فایق آیند.