به گزارش اخبار به روز مرند :اولین جلسه ستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محله ها با هدف شهری شهرستان مرند باحضور سید رضا هاشمی شهردار مرند و مسئولین و نمایندگان ادارات مربوطه در سالن کنفرانس شهرداری مرند با دستور کار ارائه پیشنهادات بازآفرینی شهری محدوده ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی، ارائه […]

به گزارش اخبار به روز مرند :اولین جلسه ستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محله ها با هدف شهری شهرستان مرند باحضور سید رضا هاشمی شهردار مرند و مسئولین و نمایندگان ادارات مربوطه در سالن کنفرانس شهرداری مرند با دستور کار ارائه پیشنهادات بازآفرینی شهری محدوده ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی، ارائه برنامه ها و اقدامات دستگاههای مدیریت شهری برگزار شد .

سیدرضاهاشمی شهردار مرند در ابتدای این جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه هدف از تشکیل این جلسه گفت :توانمندسازی اقتصادی اولویت اصلی مدیریت شهری مرند در بافت های ناکارامد شهری (سکونتگاه های غیررسمی) این شهر است.

هاشمی افزود: اکثر ساکنان سکونتگاه های غیررسمی از کمبود درآمد و بیکاری رنج می برند ما بر این موضوع تاکید داریم که افراد این مناطق بیش از آب، برق و گاز برای رهایی از انواع بزه کاری ها به اشتغال و درآمد نیاز دارند.

وی با اظهار اینکه مدیریت شهری خود را موظف به توانمندسازی زیرساختی و اقتصادی بافت های ناکارآمد شهری می داند، ادامه داد: افراد ساکن در مناطق هدف سکونتگاه های غیررسمی خصوصا جوانان و زنان سرپرست خانوار می توانند بحث مالی و اشتغال خود را با فراگیری آموزش های مهارتی را تامین نمایند.

شهردار مرند در ادامه از مسئولان ادارات خواست با همدلی و همزبانی بتوانند با ایجاد بستر بانک اطلاعات مشترک در راستای جذب حداکثری سرمایه گذاری در هر عرصه برای توسعه و آبا دانی شهر بکوشیم.

در ادامه این جلسه پس ار استماع گزارش عملکرد توسط اعضا با در نظر گرفتن ضرورت پیگیری مصوبات مقرر شد در جلسه آتی طرحهای نهایی ادارات مطرح و پس از تصویب به ستاد استانی ارجاع داده شود.

منبع :روابط عمومی شورای اسلامی وشهرداری مرند .

۸۹۷۰