به گزارش  اخبار به روز مرند:  موحدنیا در گفتگو با خبر نگار ما از استارت موتور سازندگی و پویایی شهرداری مرند خبر داد و گفت: با بررسی مشکلات موجود در طول یکماهه اخیر و نیازسنجی از شهروندان در خصوص اهم حوزه های فعالیتی شهرداری مرند، به لطف خدا؛ شهروندان عزیز شاهد شروع حرکات و زمزمه […]

به گزارش  اخبار به روز مرند:  موحدنیا در گفتگو با خبر نگار ما از استارت موتور سازندگی و پویایی شهرداری مرند خبر داد و گفت: با بررسی مشکلات موجود در طول یکماهه اخیر و نیازسنجی از شهروندان در خصوص اهم حوزه های فعالیتی شهرداری مرند، به لطف خدا؛ شهروندان عزیز شاهد شروع حرکات و زمزمه هایی در گوشه و کنار شهر هستند.

شهردار مرند  با اشاره به بازگشت اعتماد شهروندان و مشارکت با شهرداری ضمن تحسین شهروندان؛ افزود: وظیفه شهرداریها خدمت به شهروندان میباشد پس چه بهتر که این خدمت صادقانه با اعمال نظر همشهریان محترم و گرامی مرند همراه باشد.

وی در ادامه گفت: اجرای جدول کشی و تعویض جداول فرسوده جوبها همزمان با نهضت پیاده روسازی با مشارکت شهروندان در چند نقطه شهر در دستور کار واحد فنی قرار گرفته و روز به روز بر حجم این موارد افزوده خواهد شد. موحدنیا با اشاره به پروژه های عمرانی نیمه تمام گفت: پروژه ترمینال روستایی و تالار ازدواج آسان با دعوت از پیمانکارن مربوطه و حل مشکلات فی مابین شروع و فعال شده اند .

شهردار مرند به استقبال شهروندان در خصوص اجرای پیاده روسازی اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات به شهروندان در همه محدوده شهر بر عهده شهرداری بوده  علی ایحال آن عده از شهروندانی که طالب مشارکت و همکاری با شهرداری میباشند مطمئنا زود تر از سایر شهروندان از خدمات ارائه شده بهره مند خواهند شد.

موحدنیا  در خاتمه از شروع تکاپو و حال و هوای سازندگی در گوشه و کنار شهر خبر داد و امیدوار شد در روزهای آتی شاهد فعالیت و پویایی شهرمان مرند خواهیم بود.