شهردار مرند ابقاءشد. به گزارش روابط عمومى شهرداری مرند سخنگوی شورای شهر در گفتگو با خبرنگار ما گفت با اکثریت قاطع اعضاء مهندس موحدنیا را بمدت چهار سال بعنوان شهردار مرند در سمت خود ابقاءکردند. یحیوی رئیس شورای شهر مرند در جلسه شورای شهر گفت: ا نظر گرفتن کلیه جوانب مدیریتی آقای موحدنیا را انتخاب […]

شهردار مرند ابقاءشد.
به گزارش روابط عمومى شهرداری مرند سخنگوی شورای شهر در گفتگو با خبرنگار ما گفت با اکثریت قاطع اعضاء مهندس موحدنیا را بمدت چهار سال بعنوان شهردار مرند در سمت خود ابقاءکردند.

یحیوی رئیس شورای شهر مرند در جلسه شورای شهر گفت: ا نظر گرفتن کلیه جوانب مدیریتی آقای موحدنیا را انتخاب و این بدون واسطه انجام شد…

photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۴-۱۸-۵۱ photo_2017-08-26_18-49-27