سید رضا هاشمی در مراسم آغاز اجرای عملیات خیابان 24 متری در شهر مرند که صبح امروز با حضور امام جمعه – فرماندار – اعضای شورای شهر و مسئولین ادارات و اهالی در آخر کوی نشاط از سامان دهی ارائه خدمات بهداشتی در مانی ÷ز شکان عمومی و تخصصی در شهر مرند با مشارکت ÷ز […]

 سید رضا هاشمی در مراسم آغاز اجرای عملیات خیابان 24 متری در شهر مرند که صبح امروز با حضور امام جمعه – فرماندار – اعضای شورای شهر و مسئولین ادارات و اهالی در آخر کوی نشاط از سامان دهی ارائه خدمات بهداشتی در مانی ÷ز شکان عمومی و تخصصی در شهر مرند با مشارکت ÷ز شکان برای در مان و سکونت ÷زشکان و احداث طرح 20 طبقه ای با مشارکت بخش خصوصی و خدماتی و مسکونی در محل تر مینال طرح توسعه میدان گندم فروشان را از مهمترین این طرحها برشمرد و افزود برای اجراو احداث این طرحها با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری 100 مبلایارد ریا هزینه خواهد شد که هم از نظر ایجاد اشتغال و ایجاد سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در عمران وآبادی و صنعتی نیز گامهای مثبتی برداشته خواهد شد .

بهنام رضوانی فرماندار مرند نیز در سخنانی با اشاره به تسریع در عملیات فیزیکی طرحهای عمرانی در شهرستان مرند وجود معارض از برخی از افراد را مهمتریت مشکل در جذب اعتبارات  عمرانی در این شهرستان ذکر کرد و اجرای طرحهای مهم از جمله ساختمان مدیریت بحران با 2000میلیارد ریال ورزشگاه 5 هزار نفری با 40000هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته الان متا سفانه بعلت پیشرفتپ خوبی برخودار نمی باشند با توجه به نیاز جوانان به مکانهای ورزشی و تفریحی در این شهرستان .نیمه تمام مانده است

گفتنی است خیابالن 24 متری شهیذ عرفانی 19200 متر مربع مساحت و 8000متر مربع طول با مشارکت اهالی فهیم منطقه دیزجیکان بصورت رایگان زمین این ملک ها شهرداری را در احداث و راه اندازی این طرح که مشکل بزرگی از ترافیک منطقه را حل و از طرفی موجب آسایش شهروندان این مناطق گردیده شهرداری مرند در مدت 6 ماه این طرح را زیر سازی و در فصل کاری آسفالت و مورد بهره برداری ازاین طرح آغاز خواهد شد