شهردار مرند گفت: برای سهولت تردد شهروندان کم بینا و نابینا، در تمامی سنگفرش های اجرا شده در سطح شهر مرند، با رعایت اصول استاندارد از نوار زرد موزاییکی استفاده شده است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته بهزیستی، با تشریح اقدامات عمرانی صورت گرفته در ماه های اخیر اظهار داشت: در ماه های اخیر به دلیل هزینه های هنگفت گذشته در حوزه عمران  در حال گذار و در مرحله تامین منابع مالی برای پرداخت بدهی های شهرداری و تکمیل پروژه های نیمه تمام بودیم که خوشبختانه با تلاش مجموعه مدیریت شهری، شهرداری موفق به تکمیل و راه اندازی ترمینال شمالی، تکمیل احداث بنای سردرب بسیار زیبا و در خورشأن باغ رضوان، شروع ادامه تعریض ورودی مرند-  جلفا، سنگفرش معابر سطح شهر، شروع فعالیت تالار شهر،   آسفالت اساسی بلوار معلم و لکه گیری آسفالت محلات با سه اکیپ همزمان شدیم.

شهردار مرند با اشاره به خدمات ارائه شده به شهروندان نابینا گفت: وظیفه مدیریت شهری به ویژه در حوزه عمرانی، سیاست گذاری در این بخش با در نظر گرفتن شرایط این شهروندان است و مناسب سازی فضای شهری به فراخور حال این شهروندان، شاخصی مناسب برای ارزیابی پویایی شهر و مدیریت شهری است.

وی ادامه داد: در همین راستا و برای سهولت تردد شهروندان کم بینا و نابینا، در تمامی سنگفرش های اجرا شده در سطح شهر، با رعایت اصول استاندارد و ایجاد نوار زرد موزاییکی مخصوص کم بینایان استفاده شده است.

کاوه تاکید کرد: بررسی آمارها نشانگر این است که رشد سنی جمعیت در ساله ای آینده با جمعیتی قابل توجه از سالمندان روبرو خواهد شد براین اساس باید بستر و زیرساخت مناسب در شهر برای پذیرش این موضوع فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای مناسب سازی فضای شهری در ماه های  اخیر اقداماتی صورت گرفته است که باید با بررسی های کارشناسی و حمایت همه نهادهای متولی با ضرب آهنگی منظم و سرعتی قابل قبول به این روند تسریع بخشید.

شهردار مرند با اشاره به اینکه پارکها، معابر عمومی، ساختمان های اداری و مسکونی و حمل و نقل عمومی نقاط هدف در طرح مناسب سازی فضای شهری محسوب می شود، خواستار توجه ویژه معاونت های فنی عمرانی و شهرسازی به مؤلفه های مناسب سازی به عنوان قوانین اجتناب ناپذیر شد.