به گزارش پایگاه حبری اخبار به روز مرند  : حسین کاوه صبح یک شنبه در جلسه شورای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری با بررسی وضعیتپارک های شهر مرند و سرانه فضای سبز با بیان اینکه فضای سبز و پارک بخشی از چهره مطلوب شهر است، اظهار داشت: افزایش سرانه فضای سبز و احداث  پارک و تفرجگاه های مطلوب یکی از نیازهای ضروری شهر محسوب می شود. شهردار […]

به گزارش پایگاه حبری اخبار به روز مرند  : حسین کاوه صبح یک شنبه در جلسه شورای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری با بررسی وضعیتپارک های شهر مرند و سرانه فضای سبز با بیان اینکه فضای سبز و پارک بخشی از چهره مطلوب شهر است، اظهار داشت: افزایش سرانه فضای سبز و احداث  پارک و تفرجگاه های مطلوب یکی از نیازهای ضروری شهر محسوب می شود.

شهردار مرند افزود: با توجه به احداث چند پارک در ۵ سال اخیر آمار سرانه شهری مرند افزایش چشمگیری داشته و از ۱.۱ به ۳.۱۲ متر مربع رسیده است که علیرغم رشد چشمگیر، باز هم نیازمند احداث فضای سبز و پارک و افزایش این سرانه در شهر مرند هستیم.

وی در پایان از شروع عملیات ساخت، نقشه کشی و کد برداری پارک محله ای دانش در این شهر خبر داد.