بازدید سر زده شهردار مرند از حسینیه محبان حضرت ابوالفضل (ع) یه گزارش اخبار به روز مرند :به نقل از پایگاه خبری فردای حوان  سید رضا هاشمی شهردارمرند امروز جمعه  سوم مهر ماه از حسینیه محبان حضرت ابوالفضل (ع )سرزده بازدیدکرد در این بازدید  که آقای اسدی معاونت خد.ات شهرداری نیز ایشان را همراهی می نمودند […]

 بازدید سر زده شهردار مرند از حسینیه محبان حضرت ابوالفضل (ع)

یه گزارش اخبار به روز مرند :به نقل از پایگاه خبری فردای حوان  سید رضا هاشمی شهردارمرند امروز جمعه  سوم مهر ماه از حسینیه محبان حضرت ابوالفضل (ع )سرزده بازدیدکرد
در این بازدید  که آقای اسدی معاونت خد.ات شهرداری نیز ایشان را همراهی می نمودند از روندپیشرفت ساختمان حسینیه محبان حضرت ابوالفضل شهرستان مرند بازدیدکردند
مسئولین وهیات امنا هیات عزادارن محبان حضرت ابوالفضل (ع) نیز با ابراز خرسندی از حضور شهردار پر تلاش شهر مرن مرندگزارشی از چگونگی روند کار به آقای شهردار ارائه نمودند.

شهردار  مرند نیز با اشاره بر اهمیت توسعه اماکن  مذهبی برای ارائه آموزه های دینی مخصوصادر جذب  جوانان را توسط خودیاری و همفکری شهروندان بسیار کار خدا پسندانه ای دانستند و در مورد آسفالت کف حسینیه قول مساعد دادند که در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام شود 

۲۰۱۵۰۹۲۵_۰۹۵۷۴۸ ۲۰۱۵۰۹۲۵_۰۹۵۹۴۹ ۲۰۱۵۰۹۲۵_۱۰۰۷۵۱ ۲۰۱۵۰۹۲۵_۱۰۱۰۳۳ ۲۰۱۵۰۹۲۵_۱۰۱۴۴۱ ۲۰۱۵۰۹۲۵_۱۰۴۶۴۲