در مراسمی شهرداری مرند سه شنبه عصر روز گذشته کاروانسرای پیام مرند با حضورمعاون صندوق احیاءوبهره برداری ازبناهاواماکن تاریخی وفرهنگی کشور،کارشناسان کشوری و استانی و شهردار مرند  با امضاء اسناد تحویل گرقت: سید رضا هاشمی در این مراسم ضمن برشمردن سیاستهای کلان شهرداری مرند در رابطه با علاقمندی مدیریت شهری در حفاظت از مصادیق تاریخی برای هویت […]

سید رضا هاشمی در این مراسم ضمن برشمردن سیاستهای کلان شهرداری مرند در رابطه با علاقمندی مدیریت شهری در حفاظت از مصادیق تاریخی برای هویت شهر، نمونه بارز آن را مشارکت در سرمایه گذاری برای بهره برداری و احیای کاروانسرای پیام دانست، وی آمادگی شهرداری مرند را جهت حفاظت و احیای دیگر اماکن تاریخی از جمله قلعه تاریخی مرند و آثار تاریخی این شهر را اعلام نمود.

شهردار مرنددر ادامه گفت : با تلاش مضاعف سعی داریم تا عید نوروز ضمن مرمت قسمتی از کاروانسرای پیام  را به بهره برداری  و استقبال از میمهانان نوروزی و گردشگران وآماده ارائه خدمات کنیم .

گفتنی است معاون صندوق بهره برداری واحیاء ا زبناهاو اماکن تاریخی وفرهنگی کشور و هیئت همراه ازمسجد جامع با قدمت ۹۰۰۰هزار ساله – قله تپه یالدور با ۶۰۰۰هزار ساله و بازار سر پوشیده تاریخی مرند بازدید کردند

۱_۰۳ ۳_۰۱ ۳_۰۲