مهندس عباس صفر علیزاده به عنوان مدیر عامل جدید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی منصوب شد . به گزارش روابط عمومی شهرداری مرند درجلسه ای که در اتاق مدیریت شهرداری مرند با حضور حاج سید رضا هاشمی شهردار مرند وشورای سازمان برگزار شد . سید رضا هاشمی شهردار مرند طی حکمی آقای عباس صفر […]

مهندس عباس صفر علیزاده به عنوان مدیر عامل جدید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی منصوب شد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری مرند درجلسه ای که در اتاق مدیریت شهرداری مرند با حضور حاج سید رضا هاشمی شهردار مرند وشورای سازمان برگزار شد . سید رضا هاشمی شهردار مرند طی حکمی آقای عباس صفر علیزاده را به عنوان مدیر عامل جدید سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری مرند منصوب نمودند .و ار خدمات چندین ساله آقای محمد جمایت طلب نیز با نایل شدن به درجه بازنشستگی تجلیل بغمل آمد

به گزارش روابط عمومی شهرداری مرند درجلسه ای که در اتاق مدیریت شهرداری مرند با حضور حاج سید رضا هاشمی شهردار مرند وشورای سازمان تشکیل گردید . درطی حکمی آقای مهندس عباس صفر علیزاده را به عنوان مدیر عامل جدید سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری مرند منصوب نمودند .

صفر علیزاده مدیر عامل جدید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مرند در گفتگو با خبرنگار ما گفت : سعی داریم آموزش ایمنی را به خانه ها ببریم و معتتقدیم تنها راه کاهش حوادث افزایش آگاهی مردم و شهروندان است لذا سیاستگذاریهای آموزش برون سازمان بر نهادینه شدن فرهنگ ایمنی و تحقق شعارشهر ایمن با مشارکت شهروندان است .

وی افزود : ما تلاش می کنیم برای اینکه از گسترش دامنه آسیب های ناشي از حوادث به ويژه حريق با ارائه آموزشهای لازم جلو گیری شود و به اقشار مختلف اجتماع، آموزشهای اولیه اصول و قوانین ایمنی را اطلاعات بیشتری بدهیم و در راستای اولویت رااز آموزش کودکان،دانش آموزان، خانواده ها، دانشجویان و همه علاقمندان در صنوف مختلف را آغز خواهیم کرد .

شایان ذکر است آقای حسنعلی هراسی نیز بعنوان معاونت اداری و مالی این سازمان منصوب و شروع بکار کرد