رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی درآذربایجان: صحت انتخابات شوراهای مراغه، مرند و جلفا در دست بررسی است رییس هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی گفت: با توجه به بازشماری بیش از 20 درصد از آرای ماخوزه شهر تبریز تایید صحت انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی این حوزه اعلام شد. […]

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی درآذربایجان:

صحت انتخابات شوراهای مراغه، مرند و جلفا در دست بررسی است

رییس هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی گفت: با توجه به بازشماری بیش از 20 درصد از آرای ماخوزه شهر تبریز تایید صحت انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی این حوزه اعلام شد.

شهروز افخمی در گفت‌وگو ی تلفنی با خبرنگار صداو سیما در مرند گفت: با توجه به اینکه مرحله اول بازشماری برای 10 درصد از آرای ماخوزه این حوزه بودو با بررسی های بعمل آمده تاکنون هیچگونه مدرک و سند قانونی برای هیات نظارت شوراهای استان محرز نشده و

با بررسی‌های انجام شده تفاوت معناداری در بازشماری به دست نیامد و در نتیجه صحت انتخابات این حوزه بزودی اعلام می شود