فرماندار مرند در هنگام تحویل صندوقهای اخذ رای به نمایندگان فرمانداری صبح امرزوز گفت ٍصندوقهای اخذ رای به همراه تعرفه و اقلام مورد نیاز برای رای گیری تحویل نمایندگان گردید . رئیس مرکز حوزه انتخابیه مرند وجلفا در ادامه افزود در شهرستان مرند برای اخ رای از اهالی 129 صندوق ثابت و سیار پیش بینی […]

فرماندار مرند در هنگام تحویل صندوقهای اخذ رای به نمایندگان فرمانداری صبح امرزوز گفت ٍصندوقهای اخذ رای به همراه تعرفه و اقلام مورد نیاز برای رای گیری تحویل نمایندگان گردید .
رئیس مرکز حوزه انتخابیه مرند وجلفا در ادامه افزود در شهرستان مرند برای اخ رای از اهالی 129 صندوق ثابت و سیار پیش بینی شده است که از این تعداد 17 صنوق سیار در مرند وبخش مرکزی و 3سیار در بخش یامچی می باشد

وی در ادامه افزود برای برگزاری هرچه با شکوهتر انتخابات مجلس نهم دراین منطقه یک مرکز حوزه انخابیه و بخش مرکزی در شهرستان مرند و 3 حوزه غرعی در شهرستان جلفا و بخش یا مچی و بخشداری سیه رود در اجرای دقیق انتخابات انجام فعالیت خواهند کرد وی تعدادشعبه هابی اخذ رای در شهرستان جلفا و بخشداری سیه رود66صنوق اعلام کرد وگفت از این تعداد 10 صنوق سیار می باشد.

بهنام رضوانی همچنین در ادامه افزود در شهرستانهای مرندو جلفا دراین دوره ازانتخابات210 نفر و اجد شرایط شرکت درانتخابات مجلس نهم هستند که 171هزار نفردر شهرستان مرندو بقیه شامل شهرستان جلفا می شود و4850نفر نیز برای اولین بار در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مرند و جلفا شرکت خواهند کرد.

فرماندار مرند همچنین گفت در برگزاری انتخابات مجلس نهم در شهرستانهای مرند و جلفا 3800نفر بعنوان عوامل اجرایی اعم از اعضای صندوق –نیرو های امنیتی –بازرسان ونمایندگان فرماندارو هیات اجرای و نظارت فعالیت خواهند کرد.