جناب آقای مهندس تقی کرمی معاون استاندار آذر بایجانشرقی و فرماندارشهرستان  ویژه  مرند : بدینوسیله کسب رتبه برتر مدیر نمونه استانی در بین فرمانداران استاند آدر بایجانشرقی به نظارت شورای فنی استان بر پروژه‌های عمرانی،از نظر تحقق اهداف پروژه‌های عمرانی رتبه‌های برتر را کسب نمودید نشان از لیاقت و درایت شما سرور گرامی در ارائه خدمات […]

جناب آقای مهندس تقی کرمی معاون استاندار آذر بایجانشرقی و فرماندارشهرستان  ویژه  مرند :

بدینوسیله کسب رتبه برتر مدیر نمونه استانی در بین فرمانداران استاند آدر بایجانشرقی به نظارت شورای فنی استان بر پروژه‌های عمرانی،از نظر تحقق اهداف پروژه‌های عمرانی رتبه‌های برتر را کسب نمودید نشان از لیاقت و درایت شما سرور گرامی در ارائه خدمات نوین به شهروندان و جلب رضایت مندی ارباب رجوع و خدمت خالصانه و شبانه روری جنابعالی است .موجب افتخار منطقه و شهروندان گردید .

امید است در سال جدید نیز با مدیریت جنابعالی و تعامل سایر دستگاههای ادارات و نهادهای دولتی شاهد رشد و شکوفایی عمران و آبادانی هر چه بهتر منطقه باشیم .

از طرق جمعی از شهروندان قدر شناس شهرستان مرند