عزیمت کاروان راهیان نور مرند به جنوب
کاروان راهیان نور مرند به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شد.

کاروان زیارتی راهیان نور در قالب کاروان خانوادگی با حضور ۱۲۰ نفر برای دیدن یادمان‌ شهدا به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
راهیان سرزمین نور مرند در مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی شلمچه، دهلاویه، طلائیه، هویزه و معراج شهدا دیدن خواهند کرد.

 

 

عزیمت کاروان راهیان نور مرند به جنوبعزیمت کاروان راهیان نور مرند به جنوب

عزیمت کاروان راهیان نور مرند به جنوب