عکس/ راز و نیاز کارگر شهرداری در یک عبادتگاه گرم و نرم! مرد مؤمن کارگر خدمات شهری سازمان منطقه آزاد ارس که شغل اش و نبود جای مناسب گرم و نرم او را از خالقش جدا نکرد. منبع :اعندال پرس

عکس/ راز و نیاز کارگر شهرداری در یک عبادتگاه گرم و نرم!

مرد مؤمن کارگر خدمات شهری سازمان منطقه آزاد ارس که شغل اش و نبود جای مناسب گرم و نرم او را از خالقش جدا نکرد.

http://maranddailynews.ir/wp-content/uploads/2015/04/IMG_9073.jpg
DSCF0979
منبع :اعندال پرس