عیدی خیران به دانش آموزان لیواری از توابع بخش یامچی شهرستان مرند.....

خیران در آستانه نوروز، با اهدا کارت هدیه، لبخند بر لبان دانش آموزان روستای لیوار نشاندند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، خیران، کارت های خرید به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال را میان ۴۰۰ دانش آموز لیواری توزیع کردند.
هدف خیران از این کار، تقسیم شادی میان دانش آموزان مناطق محروم در آستانه نوروز است.

لیوار، یکی از معروف ترین و قدیمی‌ترین روستاهای بخش یامچی در شهرستان مرند است.
بیشتر مردم این روستا، کشاور هستند و اغلب پنبه کشت می کنند.