غلامرضا قاسمی، مقام اول دومین دوسالانه سراسری عکس بسیج را بدست آورد+تصاوبر دوشنبه شانزدهم دی 1392 طی برگزاری آیین معرفی منتخبان دومین دوسالانه سراسری عکس بسج در کرمان، غلامرضا قاسمی عکاس خبرنگار شهرستان مرند موفق شد مقام اول این دوسالانه را از آن خود نماید. غلامرضا قاسمی، از استان آذربایجان شرقی ،مقام اول بخش فعالیتهای […]

غلامرضا قاسمی، مقام اول دومین دوسالانه سراسری عکس بسیج را بدست آورد+تصاوبر
دوشنبه شانزدهم دی 1392
طی برگزاری آیین معرفی منتخبان دومین دوسالانه سراسری عکس بسج در کرمان، غلامرضا قاسمی عکاس خبرنگار شهرستان مرند موفق شد مقام اول این دوسالانه را از آن خود نماید.
غلامرضا قاسمی، از استان آذربایجان شرقی ،مقام اول بخش فعالیتهای فردی و اجتماعی بسیج و بسیجیان را کسب نمود و طی این انتخاب، دیپلم افتخار، تندیس دوسالانه به همراه مبلغ بیست میلیون ریال به ایشان اهدا گردید.

گفتنی است از استان آذربایجانشرقی آثار رضا فلاحی مطلق، پرویز گلی زاده، غلامرضا قاسمی به مرحله کشوری دومین دوسالانه سراسری عکس بسیج راه یافته بود.

دریافت تندیس و لوح افتخار از دکتر قنادیان رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور