اطلاع رسانی وآگاه سازی خانواده ها مهمترین ابزار برای مقابله با معضل اعتیاد در جامعه است. فرماندار ویژه شهرستان مرند در چهار مین جلسه ستاد  هماهنگی مبارزه با مواد مخدرمرند  در نشست آشنایی با آسیب های اعتیادکه در سالن همایش فرمانداری  این شهرستان برگزار می شد  با بیان این مطلب گفت: مراقبت خانواده ها وآگاه سازی جوانان […]

اطلاع رسانی وآگاه سازی خانواده ها مهمترین ابزار برای مقابله با معضل اعتیاد در جامعه است.

فرماندار ویژه شهرستان مرند در چهار مین جلسه ستاد  هماهنگی مبارزه با مواد مخدرمرند  در نشست آشنایی با آسیب های اعتیادکه در سالن همایش فرمانداری  این شهرستان برگزار می شد  با بیان این مطلب گفت: مراقبت خانواده ها وآگاه سازی جوانان از مضرات موادمخدر از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از اعتیاد است.

کرمی در ادامه افزود  باتوجه به شیوع این معضل اجتماعی در جامعه مخصوصا دربین سنین جوان در جامعه براجرای راهکارهای فرهنگی ، ترویج آگاهی های علمی نسبت به مضرات مواد مخدر، کمک به گسترش تفریحات سالم برای جوانان ، برگزاری کارگاه های آگاه سازی برای خانواده ها ، اشاعه ورزش همگانی در جامعه و جلوگیری از عرضه قلیان دراماکن عمومی توسط آموزش وپرورش و اداره بهزیستی شهرداری  و متولیان فرهنگی  از موضوعات مطرح شده دراین نشست بود   که مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

وی درهمچنین  در جهت بررسی علل گرایش به مواد مخدراز تشکیل کمیته پژوهش در شهرستان خبر داد  و گفت  : از پتانسیل بسیار خوبی که در بخش رسانه ای در این شهرستان وجود دارد باید به نحو شایسته ای برای مبارزه با مواد مخدر  استفاده شود

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آسیب های استفاده از مواد مخدر مواد صنعتی نو ظهور ، شناسایی توزیع کنندگان ، اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده از جمله راهکار های مهم در مبارزه با این پدیده است. در این جلسه بود

۱۲۱ ۲۱۴ ۳۱۱ ۳۱۳