فرماندار شهرستان ویژه مرند از عملکرد مسئولان شهرستان در حوزه مواد مخدر ابراز نارضایتی کرد و گفت: اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر جهت حصول نتیجه در این زمینه باید تعامل بین ادارات را افزایش دهند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : داود گرشاسبی روز سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان مرند هدف از این جلسه را پیشگیری دانست و افزود: متاسفانه با وجود برگزاری جلسات گوناگون در جهت مبارزه با مواد مخدر، دغدغه و مشکلات ما روز به روز افزایش یافته و این نشانگر آن است که کار در مسیر درست پیش نمی رود.
وی با انتقاد از نبود نوآوری در بین مسئولان مربوط، خاطرنشان کرد: ما برای اینکه به شکل درست به مسئله پیشگیری از مواد مخدر بپردازیم باید احساس درد مشترک با خانواده معتادان داشته باشیم.
فرماندار شهرستان مرند افزود: روسای ادارات ضروری است با تقویت روابط بین بخشی در حل مشکل اعتیاد که ویرانگر و نابود کننده نسل است، بیش از پیش تلاش کنند.
وی با اشاره به موضوع غربالگری معتادان گفت: غربالگری معتادان یک مسئله ساده است که در آن وظایف همه دستگاه های مربوطه مشخص بوده و جهت پیشبرد آن تنها به تعامل بین ادارات نیاز داریم.
گرشاسبی همچنین از وجود برخی ماده و تبصره ها در ادارات انتقاد کرد و افزود: مسئولان برخی ادارات شهرستان متاسفانه از تبصره هایی استفاده می کنند که در واقع مانع پیشرفت و توسعه شهرستان است.
وی با تاکید بر مردم محور بودن مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: ما باید در جهت پیشگیری از اعتیاد به سمت مردم و سمن ها حرکت کنیم چرا که اعتیاد یک پدیده اجتماعی است و معضل اجتماعی را باید از طریق خود مردم و بصورت محله محور حل کرد.
گرشاسبی خاطرنشان کرد: نهادهای تربیتی و متولیان امر که در حوزه مبارزه با مواد مخدر متخصص هستند باید بیشتر در جهت آگاه سازی خانواده ها و فرزندان عمل نمایند.