رضوانی در نشست مسئولین شهرستان با فعالان اقتصادی و تولیدی این شهرستان که ظهر امروز در محل فرمانداری مرند برگزار می شد گفت شهرستان مرند با قرار گرفتن در جاده بین المللی ترانزیت ارو پا و آسیا و با وجود منابع غنی سرمایه گذاری در بخشهای مهم صنعتی و اقتصادی ووجود بزرگترین کارخانه صنایع خاک […]

 رضوانی در نشست مسئولین شهرستان با فعالان اقتصادی و تولیدی این شهرستان که ظهر امروز در محل فرمانداری مرند برگزار می شد گفت شهرستان مرند با قرار گرفتن در جاده بین المللی ترانزیت ارو پا و آسیا و با وجود منابع غنی سرمایه گذاری در بخشهای مهم صنعتی و اقتصادی ووجود بزرگترین کارخانه صنایع خاک چینی ایران و شیشه و سرامیک و تولید رتبه اول زردآلو – و کاشت زعفران و پسته ودامداری و طیور یکی از مناطق مهم برای سرمایه گذاری در این بخش می باشد .

وی در ادامه اظهار کردموقعیت شناسای مقام معظم رهبری در نامگذاری این سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود دست اندرکاران ایجاد کار و تولید و حمایت کننده گان باید در عمل به فرمایش مقام معظم رهبری با کاهش بوروکراسی های اداری برای سرمایه گذاران در ایجاد اشتغال حمایت جدی شود .

فرماندار مرند همچنین با انتقاد از برخی از با نکهای عامل در ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران در بخش تولید و رو آوردن سرمایه گذاران به با تکهای خصوصی با نرخ بهره بالا را از مشکلات مهم در ایجاد اشتغال در منطقه ذکر کرد و افزود دستور سریع استاندار آذر بایجانشرقی در تسریع تسهیلات برای بنگاههای زود بازده  و ایجاد فرصت های شغلی پایدار و پیگیری فرمانداری از سرمایه گذاران وظیفه اصلی و مهم در این امر می باشد .

در ادامه این نشست تعدای از فعالان و سرمایه گذاران بخشهای مختلف تولیدی مصالح ساختمانی – کشاورزی و دامپیروری – صنایع غذایی و صنعتی با رارائه مشکلات واحدهای تولیدی را هکار های لازم را برای حل مشکلات تامین اجتماعی – سرمایه در گردش بانکها عدم اختصاص بموقع اعتبارات لازم برای طرح های توسعه طرح های تولیدی – عدم پرداخت یارانه های بخش تولید –نبود ساز کار های مناسب صادراتی خصوصا در بخش مواد غذایی –عدم دایر نمودن نمایشگاههای دایمی عرضه مستقیم مواد غذلیی در استان و شهرستان – عدم پذیرش اسناد شهرک های صنعتی به عنوان وثیقه و ضمانت بانکی –تنگ نظری کار شناسی نا مناسب در تخمین و تامین سرمایه در گردش و احد های تولیدی – کاهش بی رویه شیر بدون اینکه نهادهای دامی ارزان قیمت در اختیار کشاورزان قرار داده شود شود و اختیارات ناکافی مدیران با نکهای شهرستان در مصوب نمودن تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی بزرگ و طولانی شدن فرایند استانی اخذ تسهیلات را از مهمترین خواسته و مشکلات در بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی در ایجاد اشتغال پایدار ذکر کردند .

در خاتمه فرماندار مرند گفت انشعاب هیچ واحد تولیدی در صورت داشتن بدهی بدون هماهنگی با فرمانداری و اداره صنعت و معدن و تجارت قطع نخواهد شد .

گفتنی در شهرستان مرند بیش از 500 واحد تولیدی و صنعتی وفراوری  کشاورزی یکی از قطبهای مهم سرمایه گذاری می باشد