فرماندار ویژه مرند گفت: اولویت همه ما توجه به نسل جوان است و دستگاه‌های متولی باید کل داشته‌ها و امکانات خود را برای شکوفایی این نسل بکار گیرند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند: داود گرشاسبی روز دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مرند افزود: نسل کنونی، بعنوان امانت الهی در اختیار ما است و هیچکس نباید برای این نسل، محدودیت ایجاد کند.

فرماندار ویژه مرند با بیان اینکه تنوع ایده، موجب پویایی است، گفت:لازم است دستگاه‌ها، همه امکانات و فکرهایشان را در خدمت اهداف اسلام و جمهوری اسلامی استفاده کرده و برای رسیدن به این هدف، کوتاهی نکنند.و در تمام حوزه‌ها، انسان‌های متفکر وجود دارند که باید از آن در جهت هدایت نسل در اختیار بهره برده و به سمت اصلاح پیش رویم.

گرشاسبی همچنین بر اطلاع رسانی به موقع برنامه‌های اوقات فراغت در شهرستان تاکید کرد و گفت: تمام ادارات، متناسب با وظایف خود و روابط موجود بین خود، رابطه دلی با جوانان برقرار کنند.از نسئولین و متولیان در این امر حواصت نهادهای مربوط باید در ذائقه سازی برای مخاطبین، سلایق همه را در نظر بگیرند و با مدیریت واقعیات و شرایط موجود، نسل را از انحراف به مسیر درست هدایت کنند.
وی تصریح کرد: همه دستگاه‌های مربوط به حوزه جوان، به اجرای برنامه‌های اوقات فراغت در روستاها نیز توجه کنند.
بخشدار مرکزی مرند نیز با اشاره به ضرورت بهینه سازی اوقات فراغت در روستاها اظهار داشت: انتظار ما از نهادهای متولی فرهنگ و امور جوانان این است در کنار اجرای برنامه‌های اوقات فراغت در شهرها، روستاها را نیز در نظر بگیرند.
علی نیک نفس افزود: هدف ما این است در کنار کارهای عمرانی که در روستاها انجام می‌گیرد، جهت بهره مندی اهالی بخصوص دانش آموزان و جوانان، امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز مورد توجه واقع شود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا در کنار سایر کارهای فرهنگی، در بحث ورزش نیز، برنامه‌هایی برای ایجاد خانه ورزش در آنها است که در راستای پر کردن اوقات فراغت و آموزش نسل کنونی در روستاها اجرا خواهد شد.