فرماندار مرند در جمع کشاورزان شهرستان مرنداظهار داشت : توسعه آبیاری تحت فشار در این سطوح، بخش اعظمی از آب مورد مصرف در بخش زراعی این شهرستان را کاهش داده و آب صرفه‌جویی شده از این طریق می‌تواند امکانات توسعه این بخش را در میان مدت فراهم کند. وی ادامه داد: همچنان پسته و زعفران […]

فرماندار مرند در جمع کشاورزان شهرستان مرنداظهار داشت : توسعه آبیاری تحت فشار در این سطوح، بخش اعظمی از آب مورد مصرف در بخش زراعی این شهرستان را کاهش داده و آب صرفه‌جویی شده از این طریق می‌تواند امکانات توسعه این بخش را در میان مدت فراهم کند.

وی ادامه داد: همچنان پسته و زعفران یکی از محصولاتی است که در این شهرستان کشت مناسبی داشته و حتی به بازارهای کشورهای خارجی نیز صادر می شود و از این طریق کمک مناسبی به اقتصاد استان می کند.

رضوانی افزود: طی گذشته ، در مساحت 17 هکتار از اراضی این شهرستان زعفران کشت شده ، همچنین در 10 هکتار نیز پسته کشت شده است.

وی با بیان اینکه این محصول دارای ارزش بالایی برای ساکنان این شهرستان است، گفت: در برخی مزارع این شهرستان تا حدود هشت کیلوگرم زعفران از یک هکتار برداشت می شود که با توجه به مساحت بالای هریک از این زمین ها می توان شاهد برداشت بالای زعفران شد.

فرماندار مرند ادامه داد: کشت این محصول با نیاز آبی کم و امکان گسترش سطوح زیر کشت آن می‌تواند در توسعه کشاورزی این شهرستان نقش مهمی را داشته باشد.