لحظه باشکوه اهدا مدال جهانی به سردار سلیمانی توسط مخترع مرندی-گلین قیه حسن اکبری لایق در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به وساطت رئیس بسیج صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  باز دید کننده محترم برای مشاهده فیلم از حالت (ful screen ) یا تمام صفحه که در گوشه سمت راست مشاهده […]

لحظه باشکوه اهدا مدال جهانی به سردار سلیمانی توسط مخترع مرندی-گلین قیه حسن اکبری لایق در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به وساطت رئیس بسیج صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 باز دید کننده محترم برای مشاهده فیلم از حالت (ful screen ) یا تمام صفحه که در گوشه سمت راست مشاهده می نمایید استفاده کنید