ه گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری مرند  لایحه تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری مرند به منظور بررسی و تصویب نهایی تقدیم شورای اسلامی شهر شد. سید رضا هاشمی شهردار مرند در گفتگو با خبرنگار ما گفت: لایحه تعرفه عوارض محلی اصلی ترین منبع درآمد و تأمین و تحقق […]

ه گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری مرند  لایحه تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری مرند به منظور بررسی و تصویب نهایی تقدیم شورای اسلامی شهر شد.

سید رضا هاشمی شهردار مرند در گفتگو با خبرنگار ما گفت: لایحه تعرفه عوارض محلی اصلی ترین منبع درآمد و تأمین و تحقق بودجه سالانه شهرداریها می باشد که از سوی شهرداریها جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال می شود.

هاشمی اظهار داشت: با لایحه پیشنهادی تعرفه عوارض محلی هر ساله، نماد سیاستگذاری شهرداریها برای سال بعد مشخص خواهد بود و این بر سبد اقتصادی شهروندان تاثیر گذار می باشد.

وی خاطرنشان کرد: محورهای اصلی لایحه عوارض محلی سال ۹۴ شامل: ساده سازی و قابل فهم نمودن شیوه محاسبه عوارض به خصوص در ارتباط با عوارض پروانه های ساختمانی، ادغام مواد مشابه در یک ماده برای تسهیل و تسریع فرآیند، رسیدگی به پرونده ها، پاسخگویی به مراجعین و اتخاذ تمهیدات لازم برای تضمین تحقق مطالبات شهرداری می باشد.

شهردارمرند در خاتمه تصریح کرد: لایحه تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات سال ۹۴ شهرداری مرند پس از تصویب در شورای شهر و تأئید مراجع قانونی، علاوه بر چاپ در نشریات محلی، به صورت کتابچه تهیه و برای اطلاع عموم در اختیار شهروندان عزیز قرار می گیرد و  انتظار می رود شهروندان با مشارکت و همکاری موثر در پرداخت عوارض شهر و شهرداری مرند را در عمران و آبادانی  شهر تاریخی فرهنگی مرندیاری نمایند.