. به گزارش اخبار به روز مرند :مانور بلیات پیش از ظهر چهارشنبه  و باهدف ارتقاء سطح عملکرد نیروهای واکنش سریع در برابر حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله و آتش‌سوزی و… با حضور یگان‌های موتوری وامدادی تیپ ۳۲۱ شهید اشراف مرند به اجرا درآمد. این مانور در محل تیپ ۳۲۱ شهید اشراف مرند با […]

 

.

به گزارش اخبار به روز مرند :مانور بلیات پیش از ظهر چهارشنبه  و باهدف ارتقاء سطح عملکرد نیروهای واکنش سریع در برابر حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله و آتش‌سوزی و… با حضور یگان‌های موتوری وامدادی تیپ ۳۲۱ شهید اشراف مرند به اجرا درآمد.

این مانور در محل تیپ ۳۲۱ شهید اشراف مرند با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی ، فرماندهان محترم نیروهای نظامی و انتظامی، معاون فرماندار ، بخشدارانمرکزی و یامچی  برگزار شد .

DSC_0006DSC_0023 DSC_0026 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0045 DSC_0049 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0068 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0085 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0094 DSC_0096 DSC_0098 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0106