نماینده مردم مرند و جلفا خبر داد :ردیف اعتبار بزرگراه مرند و جلفا در جلسه کمسیون ماده 215 معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری نماینده مردم مرند و جلفااز اخذ موافقت مصوبه کمسیون ماده 215معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری برای ایجاد ردیف اعتبار تکمیل بزرگراه مرند و جلفا خبر داد و گفت :این موافقت […]

نماینده مردم مرند و جلفا خبر داد :ردیف اعتبار بزرگراه مرند و جلفا در جلسه کمسیون ماده 215 معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری

نماینده مردم مرند و جلفااز اخذ موافقت مصوبه کمسیون ماده 215معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری برای ایجاد ردیف اعتبار تکمیل بزرگراه مرند و جلفا خبر داد و گفت :این موافقت پیش از ظهر امروز در جلسه ای که با مسئولین نظارت راهبردی ریاست جمهوری برگزار گردید اتخاذ گردید .

 دکتر حسن نژاد در ادامه با اشاره به اینکه این طرح تاکنون با 20 در صد پیشرفت فیزیکی بعلت نبود ن ردیف اعتبار راکد مانده بود اظهار امیداواری کرد تا با ایجاد این موافقت و ردیف اعتبار شاهد آغاز عملیات اجرایی مجدد بزرگراه مرند و جلفا باشیم

حسن نژادبا اشاره به اینکه محور جاده مرند و جلفا یکی از محورهای پرتردد و واقع شدن منطقه آزادارس و همسایه بودن با کشورهای جمهوری آذر بایجان – ارمنستان ،گرجستان از نظر اقتصاد برای منطقه مهم می باشد خواستار تحقق هر چه سریعتر عمملیاتی شدن این طرح مهم ملی شد.